【Emily】港漫《時間列車》奪日本國際漫畫銀獎 故事談怎樣接受「失去」 作者彭康兒稱最驚喜聖誕禮物

[ad_1]


【明報專訊】港產漫畫《時間列車》近日喺全球82個國家及地區合共587部漫畫作品中脫穎而出,奪得第17屆日本國際漫畫獎銀獎,喺日本呢個動漫強國揚威。呢部漫畫嘅作者、香港漫畫家兼插畫家彭康兒日前喺facebook形容係「今年最驚喜嘅聖誕禮物」,話返港後會好好答謝大家。

[ad_2]

Source link

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top